Puupalkit, jotka ovat läpäiseviä diffuusiolle tai hiilihapotetulle kipsille


Varsinkin puurakenteisilla taloilla voi olla mielenkiintoista muodikkaista syistä tai puupalkkien tahraamattomien pintojen vuoksi. Sama koskee sisäisiä puupalkkeja, joiden pitäisi katoa visuaalisesti. Yleensä rappaus ei ole ongelma, ja erityiset kipsiverkot silloittavat puupinnat.

Verkkojen puhdistus kipsi kantajana

Jos puupalkit muodostavat välttämättömän tukirakenteen, mutta eivät sovi koriste-esineiksi, ne voidaan yksinkertaisesti sijoittaa kipsikerroksen alle. Koska useimmissa tapauksissa kipsilevyt sijaitsevat palkkien ympärillä, säteen rainojen silloitus toteutetaan tavallisena tappausmenetelmänä.

Palkkien paljastamisen jälkeen kipsiverkot voidaan kiinnittää palkkien pintoihin. Teoriassa piikit riittävät kiinnittämiseen, koska myöhempi kipsikerros kehittää luontaista stabiilisuutta kuivuessaan. Jos säteen ja ympäröivän muurauksen välillä on syvyyseroja, pohjamaalin on täytettävä ontelo. Tällä tavoin muodostetulla tasaisella pinnalla valmistetaan tasaisesti rapattu seinä.

Mekaaninen puhdistus riittää

Palkkien esikäsittely vaatii paljon vähemmän vaivaa kuin palkkien maalauksessa. Puupalkkien käsittely rajoittuu puhdistukseen ja karhennukseen. Siksi mekaaninen käsittely, joka palvelee puupalkit, riittää yleensä.

Klassinen valotus ja esikäsittely voidaan tehdä harjaamalla tai hiekkapuhalluksella. Tärkein tulos on kaikkien löysien osien poistaminen. Huomiota on kiinnitettävä komposiittimateriaaleihin, jotka on sijoitettu muurauksen ja palkkien väliin. Ne eivät saa vahingoittua.

Hajotettavuus ja korroosio

Koska tyyppi kipsi läpäisemätön tuotteet olisi valittava. Erityisesti värillisillä renderoilla mukana olevat väripigmentit tai aineet voivat vähentää kipsin kykyä diffundoitua. Ammattilaisen neuvoja suositellaan, jotta palkit eivät hikoilisi myöhemmin. Erityiset kipsipuhaltimet voivat tarjota lisää tuuletusta kipsilevyille.

Jos palkkeihin on metallisia osia, kuten koriste- ruuveja tai kiinnitysklippeja, on huolehdittava siitä, että sementtiä ei ole, erityisesti kipsin alle, jotta estetään kipsin korroosio.

Vihjeitä

Älä käytä nopeaa kuivaa laastaria. Niiden nopea kovettuminen voi johtaa palkkeihin, jotka eivät pysty selviytymään voiman fyysisestä muutoksesta. Tämä voi aiheuttaa puupalkissa halkeamia ja halkeamia.


Video Board: