Mikä on teräs?


Tietysti kaikki tietävät terästä - mutta se, mikä on teknisesti tarkka, on hieman monimutkaisempi. Mikä tekninen määritelmä koskee terästä, miten se voidaan erottaa muista metallityypeistä ja miten teräs on rakennettu tarkasti, opit tässä artikkelissa.

Teräksen määritelmä

Nykyään terästä on saatavilla uskomattoman suuressa määrässä seoksia, joissa on yhteensä yli 5 000 eri seosta. Ne voivat olla hyvin erilaiset, kaikkien terästyyppien samankaltaisuus on vain pieni. Terästä voidaan määritellä vain seuraavasti:

Seokset, joiden pääkomponentti on rauta ja joita voidaan käsitellä muodostamalla prosesseja. Muodostusprosesseja ovat liikkuminen tai piirustus.

Erottaminen valuraudasta

Valurauta on myös pääkomponenttina rautaa. Valurautaa ei kuitenkaan voida käsitellä muokkaamalla, mikä tekee teräksen määritelmän teknisesti mahdolliseksi. Valuraudalla on tyypillisesti myös suhteellisen korkea hiilipitoisuus, yleensä yli 2,06%. Jälleen on valurautaa ja terästä.

Tämä ero koskee myös standardia DIN EN 10020, vaikka se poistaa tietyt kromiteräkset, joiden hiilipitoisuus on suurempi. Niitä pidetään edelleen teräksinä eikä valurautana.

Määritelmän tehokkuus

Useimpien terästen osalta DIN: n määritelmä on edelleen voimassa, mutta on jo olemassa erityisiä teräksiä, joissa tätä hyvin yleistä määritelmää ei enää sovelleta. Nämä ovat kuitenkin vain muutamia seoksia, jotka edustavat erityistapauksia.

Teräksen rakentaminen

Teräs on metallien ja ei-metallien seos, jonka rakenne voi olla hyvin erilainen. Tätä kutsutaan "rakenteeksi". Jäähdyttämisen jälkeen sulamisen jälkeen rauta-atomit muodostavat kiteisiä rakenteita, jotka täydellisen jäähdytyksen jälkeen törmäävät ja pidetään yhdessä kemiallisen metalliliitoksen avulla.

Jäähdytysnopeudesta, seoksesta ja muista tekijöistä riippuen eri mikrorakenteiden muoto. Näin ollen on mahdollista erottaa austeniittiset ja ferriittiset teräkset, sekamuodossa, jossa molemmat mikrorakenteet esiintyvät teräksessä, käytetään termiä duplex-teräs. Erityisen nopean jäähdytyksen avulla voit luoda suosittuja (koska erittäin kovia) Martensitic-rakenneosia. On myös mahdollista muunnella austeniittisia rakenteita martensiittisiksi, mikä muuttaa merkittävästi teräksen ominaisuuksia.

Teräksen ominaisuudet

Käytettyjen metalliseosten suuren määrän vuoksi teräksen tekniset ominaisuudet ovat täysin riippuvaisia ​​vastaavasta seoksesta ja valmistusmenetelmästä. Yleisiä ominaisuuksia, tyypillisiä materiaaliominaisuuksia, kuten magnetisoituvuutta, sulamispisteitä tai muita teknisiä ominaisuuksia, on tuskin. Ainoastaan ​​teräksen tiheys on hyvin kapealla alueella eli 7 850 ja 7 870 kg / m³.

Vihjeitä

Teräksen tyypin tunnistaminen on tärkeää standardoiduilla nimityksillä, mutta ennen kaikkea niin sanotulla materiaaliluvulla. Siinä ilmoitetaan selvästi vastaava teräslaji, jotta voidaan tarkistaa tarkat ominaisuudet päällysteessä.


Video Board: 20 kilograms of red hot steel vs. frozen lake