Kaivo vetää ilmaa pienemmällä virtausnopeudella


Jos kaivo vetää ilmaa, syy on määritettävä poissulkemisperiaatteen mukaisesti. Sekä putkisto että kuopan rengas sekä pumppu ja maanpinnan rakenne on tarkistettava erikseen.

Yleinen syy ilman vetämiseen on itse vesipumppu, joka on ensin tarkistettava. Kaikkien pistorasioiden ja letkujen tarkastuksen lisäksi koko vedenalainen asento on varmistettava. Toiminnon tarkistamiseksi pumppua voidaan testata sadesäiliössä tai vastaavassa.

Tärkeä tekijä koteloiduissa kaivoissa on yksittäisten ruuviputkien elementtien siirtymät. Paluuventtiili ja sen kierre on tutkittava huolellisesti, ja jos olet epävarma, laippaa uudelleen hampun kanssa. Tämä pätee myös rakenteellisten elementtien, kuten pyörivien pumppujen nahkaholkkien, liitäntöihin.

Kun tiiviste suljetaan ilmanottoa vastaan, vedenkorkeus on tarkistettava vähintään kaksi metriä suodatinputken yläpuolella ja suodatinkivikerroksen tiiviys maaperän pinnalle.


Video Board: