Viemäröinti - miten se toimii?

Monet vanhemmat septiset säiliöt eivät johda kirkkaan veden vastaanottaviin vesiin. Sen sijaan imuauto imee sen säännöllisin väliajoin.

Vuoden 2015 vesilain muutoksella ei kuitenkaan saa käyttää septisten säiliöitä ilman nykyaikaistamista. Imukuljetuksen käyttö putoaa tällöin tällöin.

Veden oikea muutos

Muutoksen syy on uusi EU: n laajuinen vesipolitiikan puitedirektiivi, joka on pantava täytäntöön myös Saksassa vuoteen 2015 mennessä. Tämän ohjeen ansiosta vuodesta 2015 alkaen sallitaan vain sellaisten pienten jätevedenpuhdistamoiden toiminta, jotka käyttävät biologista jätevedenkäsittelyprosessia.

Tämän pitäisi suojella paremmin sekä vesiä että maaperää epäpuhtauksista vain mekaanisesti erotetussa jätevedessä.

Septiset säiliöt edustavat vain mekaanista jäteveden käsittelyä, joten niitä ei saa jatkaa. Yksi mahdollisuus on pienen jätevedenpuhdistamon jälkiasennus tai uudenlaisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Septisen säiliön jälkiasennus

Monien septisten säiliöiden, erityisesti viimeisimmän valmistusvuoden, jälkiasennus on yleensä mahdollista. Olemassa olevaa septista säiliötä voidaan kuitenkin käyttää myös ensisijaisena käsittelynä, esimerkiksi jätevedenpuhdistamossa, jos se on edelleen tiukka.

Jätevedenpuhdistamoa rakennettaessa tärkein kysymys on käytettävän laitoksen tyyppi.

Päätöksessä on sekä rakennuskustannukset että käyttökustannukset sekä maasto ja käytettävissä oleva vapaa tila. Jos tilaa on riittävästi, myös jätevedenpuhdistamo voi olla hyvä vaihtoehto.

Alhaiset käyttökustannukset saavutetaan myös pienillä jätevedenpuhdistamoilla ilman sähköä. Huolimatta suurelta osin mekaanisilla komponenteilla ne ovat myös erittäin vähäisiä huoltotöitä ja kestäviä. Hankintakustannusten osalta ne ovat keskikentällä.

SBR-kasvit ovat nykyisin yleisimmin käytetty tyyppi.

Vihjeitä

Joissakin liittovaltioissa on tukea uusille rakentamisille ja jälkiasennuksille.

Video Board: NÄIN VIEMÄREIDEN SUKITUS TAPAHTUU 1/3