Sadeveden tunkeutuminen soraan - sinun pitäisi tietää


Gravel on paras tapa saavuttaa korkea perkolaatioteho. Miten ja missä käyttää sitä parhaiten ja mitä etsiä sorasta, lue tässä viestissä.

Sopiva sora tunkeutumista varten

Soraa käytetään usein takilaitteistossa sekä soratäytteisissä tunkeutumiskaivoissa. Jopa pintainfiltraatio joskus turvautuu sora-vuoteisiin.

Se on tärkeää oikean raekoon soralla. Yleensä voit käyttää raekokoja 8/16 - 16/32 hyvin.

Soran tai kaivannon runko

Soralla on etuja, erityisesti kaivantojen rakentamisessa:

  • Sora on halvempaa
  • Soraa on helpompi hankkia
  • Soraa voidaan ottaa käyttöön mielivaltaisesti

Toisaalta muovielementit (roskakorit) ovat kalliimpia ja hankalampia, mutta paljon tehokkaampia veden varastoinnin kannalta. Ne vaativat huomattavasti vähemmän tilaa saman määrän veden säilyttämiseen. Myös tämä voi olla tärkeä argumentti joissakin tapauksissa.

Vihjeitä

Anna aina asiantuntijan neuvoja projektin oikeaan raekoon - hän voi yleensä arvioida parhaiten, mikä on sinulle paras.


Video Board: The Money Fix - A Documentary for Monetary Reform