Ruostumattoman teräksen sulamispiste on noin 1500 astetta


Lähes jokaisella ruostumattomalla teräksellä on sulamispiste samassa lämpötila-alueella, joka on hieman alhaisempi kuin perinteinen teräs ja hieman korkeampi kuin valurauta. Alloy-kumppanit lisäävät tai laskevat sulamislämpötilaa. Useimmissa seostustuotteissa on korkeampia yksittäisiä sulamispisteitä kuin ruostumaton teräs kokonaisuudessaan.

Sulata noin 1500° C: ssa ja käsittely 1800 astetta

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen seosten valmistuksessa syntyy kaikenlaisten ruostumattoman teräksen sulamispisteitä 1450 ja 1510 asteen välillä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulan käsittelylämpötila masuunissa on 1800 - 2200 astetta. Tässä lämpötila-alueella saavutetaan lähes kaikkien tavallisten seostusosien sulamispiste molybdeeniä ja niobiumia lukuun ottamatta.

Ruostumattoman teräksen sulamispiste on korkeampi kuin tavanomaisissa työstötoimenpiteissä, kuten hitsauksessa tai juottamisessa saavutetut lämpötilat. Kaikki seostavat kumppanit pyrkivät lisäämään sulamispistettä niiden suhteiden mukaan. Poikkeuksia ovat kupari, jonka sulamispiste on 1083 celsiusaste, joka kompensoi esimerkiksi seos- tuspartnerin sinkin suhteellisen alhaisen sulamispisteen 419 asteesta brassin sulamispisteeseen 910 astetta.

Yhteisten seostuskumppaneiden sulamispisteet

Yleisistä seostuskumppaneista, erityisesti kromia ja nikkeliä, esiintyy ruostumattoman teräksen seoksissa yli kymmenen prosentin osuuksina. Koska molybdeeni ja niobium ovat mukana vain seoksissa korkeintaan kaksi prosenttia, ruostumattoman teräksen sulamispisteen vaikutus on vastaavasti alhainen. Yleisillä seostuskumppaneilla on seuraavat yksittäiset sulamispisteet:

elementtiSulamispiste C
nikkeli1455
rauta1530
vanadiinia1735
titaani1800
kromi1890
niobia2415
molybdeeni2625

Alhainen sulamispiste erityisten ominaisuuksien hyväksi

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen työkappaleiden monipuolisten tehtävien mahdollistamiseksi seoksen käyttäytyminen lämmityksen aikana on tärkeä. Sulamispisteen alapuolella ominaisuudet, kuten elastisuus, vetolujuus, johtokyky, laajeneminen ja muovattavuus muuttuvat. Näitä, enimmäkseen lineaarisia, muutoksia matkalla sulamispisteeseen ohjaavat seokset, joiden lopullinen jakautuminen voi johtaa sulamispisteen pienenemiseen.

Vihjeitä

Ruostumattoman teräksen sulamispisteen parempi lajittelu vertaa juotteeseen, jossa on 232 astetta, tai lyijyä, jolla on 327 astetta.


Video Board: