Sisäiset kipsiolosuhteet - milloin ne ovat vika?


Sisälaastari Standardista poikkeavat toleranssit edustavat vikaa, jota ei saa sietää. Jos seinät eivät ole pystysuoria tai litteitä, tämä ei ole hyväksyttävä käyttörajoitus, jota sinun tulee ryhtyä toimiin.

Milloin toleranssit eivät enää ole siedettäviä?

Jos seinä on epätasainen tai kulmat eivät täyty, huonekaluja on vaikea asettaa seinälle tai ripustaa kuvia. Kukaan ei tarvitse hyväksyä tällaista vikaa. Sisälaastarin käyttäminen näyttää enemmän hau-on-maltilliselta, mutta rapattu seinä on oltava tasainen ja kulman jälkeen.

Sisälaastari Toleransseja ei voida kokonaan sulkea pois rakennushankkeessa, mutta milloin ne edustavat vikaa? Poikkeamat ovat silloin vika, jos sisustuskipsin toiminta vaikuttaa myöhempään käyttöön tai jatkokäsittelyyn.

Mitä sinun on harkittava?

Silloin kun toleranssit ovat vika, niitä säännellään standardissa DIN 18201 ja 18202. Sisälaastarin osalta toleransseja on noudatettava ainakin näiden kolmen asian osalta.

Grenzmaßtoleranzen

Ne ovat täysin puhdistetun huoneen leveyden ja korkeuden sallitut poikkeamat, jotka voivat poiketa sisäpastan paksuudesta.

kulma toleranssit

Siinä kuvataan kulman poikkeama nimelliskulmasta. Kipsin seinien on oltava pystysuorassa ja vaakasuorassa kulmassa.

tasaisuuden toleranssi

Se kuvaa alueen poikkeamaa aiotusta tasosta ja koskee kaikkia alueita, olipa seinä, lattia tai katto.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Lainsäätäjä on määritellyt edellä mainittujen standardien sallitut poikkeamat. Jos sinulla on sellainen tunne, että standardin poikkeamat eivät täyttyneet, sinun tulee tilata rakennusasiantuntija testillä.

Tärkeimmät ehdot, jotka tulevat esiin, sinun pitäisi tietää:

  • Nimellismitat: Nimellismitta on mitoitus, joka on merkitty rakennuspiirustukseen
  • Todellinen toimenpide: Todellinen toimenpide on tosiasiallisesti määritetty toimenpide
  • Pienin ulottuvuus: Pienin mitoitus merkitsee pienintä sallittua ulottuvuutta
  • Maksimimitta: Se on suurin sallittu mitta.
  • Todellinen ulottuvuus: todellisten ja nimellisten mittojen välinen ero
  • Toleranssi: Ero suurimmasta tai pienimmästä nimellisarvosta
  • Mittatoleranssi: Ero korkeimmasta minimiin

Vihjeitä

Riippumatta siitä, ovatko mittatoleranssit täyttyneet, maksetun asiantuntijan on päätettävä, ellei pystytä vakuuttamaan rakennusyhtiöstä virheistä.

Artikelbild: KomootP / Shutterstock


Video Board: