Säiliön ilmoitus, hyväksyntä ja valvonta


Kuka haluaa rakentaa säiliön ja ottaa käyttöön, on täytettävä joitakin ehtoja. Säädökset määrittävät vastuulliset kunnat ja eroavat toisistaan. Saksassa kuitenkin hyvin tiukasti säännelty sääntö, jonka mukaan sadeveden kierto ei saa joutua kosketuksiin juomaveden kanssa, jopa epäsuorasti.

Hyväksyntä noin viisikymmentä kuutiometriä

Saksassa louhintalaitteita sadeveden talteenottoon enimmäiskoon saamiseksi on lisensoitu ilman lupaa edellyttäen, että ne eivät ole julkisesti merkittävä tehtävä, kuten säilytysastia. Useimmissa kunnissa enimmäiskoko on noin viisikymmentä kuutiometriä, josta tarvitaan nimenomainen hyväksyntä.

Pienemmät kapasiteetit on ilmoitettava toimivaltaiselle alemmalle vesiviranomaiselle, eikä niitä saa hylätä tai kieltää ex officio, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Rakenteellisesti on noudatettava joitakin DIN-standardeja. Juomaveden hankinnassa joillakin kunnilla on DIN 1988 -standardin mukainen rakenne, joka säätelee vapaata ajoa. Muut kunnat vaativat dokumentoidun asennuksen sertifioidun asiantuntijan toimesta.

Rakennusstandardeja on noudatettava

Yleisiä sääntöjä käytetään DIN 1986 ja DIN 2403. Ensimmäinen säätelee rakenteellista toteutusta suojana vedenpidätykseltä, pakkasenkestävyydeltä, ilmanvaihtokäyttäytymiseltä ja kapenevien poikkileikkausten välttämiseltä. DIN 2403: ssa merkintävaatimus on täytetty, ja sen on oltava pysyvästi ja selvästi näkyvissä sateenvarjon poistosäiliössä.

Rakennusmateriaaliin liittyviä erityyppisiä säiliöitä koskevat samat säännöt kaikissa kunnissa. Sekä muovisäiliöitä että betonisäiliöitä käsitellään tasapuolisesti. Muut säännökset tulevat voimaan säiliöiden toiminnalliseen laajentamiseen.

Säiliön liitäntämahdollisuudet

Säiliöiden yksinkertaisin käyttö on sadeveden kerääminen yksinomaan kasvien kasteluun. Puutarha on säiliössä puhdas vesisäiliö, jos säiliö täytetään vain sadevedellä, muodollinen raportointi riittää ilman kattavaa dokumentaatiota.

Mikäli vesisäiliöstä käytetään vettä, esimerkiksi WC: n tai pesukoneen huuhteluun, kunnilla on erilaiset tiukat ja laajat luvat saada. Vaikka joissakin tapauksissa riittävän selkeästi juomavedestä erillään olevien vesisyklien suunnitelmien ja kuvien esittäminen on riittävä, muut kunnat vaativat asiantuntija-asennuskokemusta.

Teollisen veden uuttamisessa ja ruiskutuksessa on usein saatava alemman vesiviranomaisen ja toimivaltaisen rakennusviraston lupa. Joissakin tapauksissa terveysosasto voi olla mukana. Esimerkiksi samanaikainen putkien toimittaminen sadeveden ja juomaveden verkosta ei ole sallittua.

Säilytys ja laajennettu tunkeutuminen

Erityisiä sääntöjä ja määräyksiä sovelletaan säilytystankkeihin tai säiliöihin, joissa on osittainen säilyttäminen. Jäteveden tulvien ja vedenpoiston estäminen vaikuttaa julkiseen tilaan. Tästä syystä useimmat kunnat ovat ottaneet käyttöön tiukat ja vaativat määräykset, jotka koskevat vaaditun määrän laskemista ja säiliön sijoittamista.

Sama pätee säiliöön liitettyihin tunkeutumisjärjestelmiin, joiden ulottuvuus määrää ratkaisevasti kuntien sääntelytoiminnan laajuuden. Säiliön juomaveden ja jätevesimaksujen seurantakustannukset ovat usein läheisesti yhteydessä lupaan. Täällä kunnat toimivat täysin erilaisina, ja yhä enemmän valvotaan jätevesien jakoperusteiden järjestelmää.

Tarkastukset ja tarkastukset

Säiliön ja siihen liittyvän asennuksen tarkastukset ja tarkastukset voidaan tarvittaessa tehdä kerran vuodessa. Myös tässä tapauksessa yksittäisten kuntien täytäntöönpanosäännökset vaihtelevat suuresti. Jotkut viranomaiset lähettävät omat tarkastajansa, kun taas toiset hyväksyvät käsityöläisen lausunnon.

Vihjeitä

Viranomaisten ilmoittamisvelvollisuuden lisäksi sinun on myös ilmoitettava vesilaitoksellesi säiliö, joka on joka tapauksessa välttämätöntä maksun muuttamiseksi.


Video Board: Vielä hetki lämpöä – ensi viikolla kylmenee