Juomaveden rajoitukset - miten ne suunnitellaan?


Juomaveden osalta Saksassa ja Euroopassa on tiettyjä rajoituksia, jotka on täytettävä laadunvarmistuksessa. Miten nämä raja-arvot on suunniteltu, mikä filosofia on rajojen takana, jossa on poikkeavia rajoja ja kuinka monta parametria tarkistetaan kokonaisuudessaan, selitti selvästi seuraavaa artikkelia.

Raja-arvot Saksassa

Juomaveden nykyiset raja-arvot säätelevät juomaveden toimitusta Saksassa.

Siinä viitataan kuitenkin juomavesidirektiiviin (98/83 / EY), jota sovelletaan Euroopassa yhtenäisesti ja joka on sen jälkeen saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikissa EU-maissa. Näin saavutetaan vertailukelpoiset laatuedellytykset kaikissa EU-maissa.

Juomavettä koskevien eurooppalaisten suuntaviivojen lisäksi Maailman terveysjärjestön (WHO) suositus on myös juomaveden laatuvaatimukset. Siinä määritellään yli 200 parametria, joita voidaan käyttää veden laadun määrittämiseen ja tarkistamiseen.

Tällä hetkellä EU: ssa testataan aktiivisesti vain noin 33 parametria. Tämä johtuu siitä, että yksittäisiä aineita voidaan pitää myös muiden aineiden läsnäolon indikaattoreina, jolloin jokaisen parametrin yksilöllinen testaus on tarpeeton.

Mikrobiotestaus CFU: n perusteella

Tämä vaikuttaa erityisesti mikrobitutkimukseen, jossa olisi erittäin kallista havaita jokainen itiö erikseen. Sen sijaan CFU: t (pesäkkeitä muodostavat yksiköt) määritellään kriteerinä bakteerien altistumiselle.

Kaikkien bakteerien nykyinen raja on 100 CFU. Infektioriski on lääketieteellisesti oletettu yli 10 000 CFU: n saastumisesta.

Juomavedessä ei saa olla havaittavissa vain ulosteen bakteereita ja koliformisia bakteereja.

Monimutkaisten aineiden nolla-testi

Torjunta-aineet hajoavat moniin eri hajoamistuotteisiin, joista osa on vuorovaikutuksessa keskenään. Näin ollen torjunta-aineen todistamiseksi sovelletaan nollastrategiaa. Enintään viisi torjunta-aineisiin liittyvää ainetta voi olla havaittavissa. Parantamalla mittausmenetelmiä strategia kuitenkin muuttuu osittain.

Vihjeitä

Imeväisille, pikkulapsille ja joskus myös sairaille ja vanhuksille yksittäiset aineet, vaikka ne olisivatkin rajojen sisällä, voivat silti aiheuttaa terveydelle vaaraa. Olisi aina ajateltava sitä.


Video Board: The Choice is Ours (2016) Official Full Version