Kosketuskorroosio metallipareissa


Kaikki metallit eivät ole yhteensopivia. Erilaisten sisäisten mahdollisuuksien metallien koskettaminen voi aiheuttaa kosketuskorroosion tietyissä olosuhteissa. Joten mitä sinun on kiinnitettävä huomiota ja miten vältetään kosketuskorroosi, voit lukea tästä.

Kosketuskorroosion alkuperä

Jokaisella metallilla on oma sähköpotentiaali sen seoksen ja sen kemiallisten ominaisuuksien vuoksi. Jos elektrolyyttisen johtimen (esimerkiksi veden) läsnä ollessa on läsnä kaksi erilaista itsepotentiaalista metallia, tapahtuu virtaus.

Tämä sattumanvaraisesti tuotettu galvaaninen kenno aiheuttaa metalli-ionien liukenemisen ja toinen näistä kahdesta metallista voi korrodoitua - riippuen mahdollisesta erosta.

välttäminen

  • Materiaalivalinnasta johtuvan mahdollisen eron pienentäminen tai välttäminen
  • Rakenteellinen erotus välikerroksen läpi
  • Kosketus elektrolyyttisten johtimien kanssa (mikä voi olla vaikeaa, koska jotkut parit saattavat olla jo kosteat)

Vihjeitä

Kupari ja rauta eivät saa koskaan olla vierekkäin, ruostumaton teräs ja ei-rautametallien pitäisi myös olla rakenteellisesti erotettu kosketuskorroosion välttämiseksi.


Video Board: