Vahvistavaa terästä saa hitsata vain pätevät hitsaajat


Vahvistavan teräksen hitsausta Saksassa saa suorittaa vain sellaiset henkilöt, joilla on pätevä erikoiskoulutus Saksan hitsausliitossa DVS. Hitsausprosessin on noudatettava standardia EN ISO 17660, jossa määritellään sekä hitsaustekniikka että apuvälineet. Vahvistavan teräksen hitsauksessa on oltava kaksi koulutettua hitsaajaa, joilla on voimassa oleva tarkastustodistus. Betonihitsaustodistuksen voimassaoloaika on voimassa enintään kolme vuotta.

Yleensä hitsausmenetelmänä käytetään kaaren käden tekniikkaa ja metallia aktiivisen kaasun hitsausta. Koulutettujen hitsaajien on kuitenkin hallittava kaikki mahdolliset hitsaustekniikat ja ne on testattu niissä. Koulutuksen perusta on Muster-Hersteller-und-Anwender-Verordnung (MHAVO).

Jos ei-koulutettua ja pätevää maastohitsausta vahvistavaa terästä, liimaus ei täytä rakennuslain vaatimuksia. Myöhempien vahinkojen sattuessa kaikki vakuutusturvan voimassaolo päättyy ja tapahtumasta vastuussa oleva henkilö on vastuussa omaisuusvahingoista tai henkilövahingoista. Nämä säännöt sisältävät myös toisen teräksen liittämisen hitsaamalla.


Video Board: