Vesivahinkojen vakuutuksen korvaaminen


Joissakin tapauksissa vakuutuksen vesivahinkojen sääntelyn osat muodostuvat korvauksista. Tyypillisiä vahinkotapahtumia aiheuttavat esimerkiksi huoneiden käyttökelvottomuus tai saneerauslaitteiden aiheuttamat sähkön kustannusten nousu. Korvauksen suuruus riippuu sellaisista tekijöistä kuin vuokran alentamisen mahdollisuus.

Korvausta ei aina sallita

Kysymyksessä siitä, mitkä vakuutukset sääntelevät vesivahinkoja, osa-alue on korvaus kadonneesta elämänlaadusta ja elämästä tai mahdollisuus käyttää sitä lainkaan.

Useimmissa tapauksissa korvaus on peruskorjauksen ja kunnostamisen peruskustannusten lisäksi. Esimerkiksi korvaus, joka maksetaan käsityöläiselle epäasianmukaisesta työstä, voidaan vaatia, mikä kuuluu yhtiön vastuuvakuutukseen.

Useimmat toissijaiset korvaushakemukset kompensoidaan usein muiden maksujen kanssa. Jos esimerkiksi vuokran alentaminen tapahtuu, lisäkorvausta ei usein voida vaatia, koska vuokralainen korvaa vahingon.


Video Board: Valuma-altaat vuotosuojaukseen | Ikaros Finland Oy