Säiliön vesi huolto- ja käyttövesinä


Säiliön vesi on loukkuun jäävä vesi, joka useimmissa tapauksissa kulkee katoista maanalaiselle vesisäiliölle. Se on tarkoitettu puutarhan kasteluun ja hyödylliseksi vedeksi WC-huuhtelu- ja pesukoneisiin. Juomaveden käsittely ei ole mahdollista useimmissa tapauksissa, koska veden laatu ei tavallisesti ole voimassa olevan juomaveden määräyksen mukainen.

Suodatettu sadevesi varastoidaan muovisäiliöön tai betonisäiliöön. Verrattuna julkisesta syötöstä saatavaan juomaveteen, vesisäiliön vedellä on se etu, että se on vapaa kalkista, mikä hyödyttää erityisesti liitettyjä putkistoja ja pesukoneita.

Vaikka vesisäiliötä käytetään, on otettava huomioon jätevesimaksu, joka ei perustu pelkästään julkisesta tarjonnasta otetun juomaveden määrään. Laskettaessa jakautuneita jätevesimaksuja on myös maaperän tiivistymisaste ja keskimääräinen paikallinen sademäärä.


Video Board: