Putkien käyttöalat


Putkistojärjestelmät ovat välttämättömiä lähes kaikilla nykyaikaisen maailman alueilla. Kun tällaisia ​​putkijärjestelmiä on saatavilla ja mitä erityisvaatimuksia heidän on täytettävä yksittäistapauksissa, tässä artikkelissa näkyy selkeästi.

Massaliikenteen putkistojärjestelmät

Putkistojärjestelmässä erilaisia ​​väliaineita voidaan kuljettaa tehokkaasti ja ennustettavasti. Sen ei tarvitse olla aina nesteitä, muut aineet kuljetetaan myös putkistossa:

 • kaasut
 • Höyry (esimerkiksi höyry)
 • vapaasti virtaavat kiintoaineet
 • pumpattavat kiinteät aineet

Aineiden kuljetus putkistojärjestelmässä voidaan suunnitella joustavasti ja siihen kohdistuu lukuisia fyysisiä lakeja (hydromekaniikka, nestemekaniikka ja muut).

Rakentavat vaatimukset

Putkistojärjestelmän tilan on aina vastattava tarkoitusta. On tärkeää ottaa huomioon lämpötila, syöttöpaine, virtausnopeus ja ulkoiset vaikutukset.

Ulkopuolelta seuraavat olosuhteet voivat toimia myös putkijärjestelmissä:

 • liikennekuormien
 • Maanpaineet (maanalaisissa putkissa)
 • mekaaniset rasitukset kaapeleille
 • Korroosio ulkopuolelta
 • erilaiset rakentamisen aiheuttamat korroosiot, kuten rakon korroosio tai kosketuskorroosio
 • lämpötilaerot
 • sademäärä

Käyttö kunnallisen vesihuollon alueella

Tärkeä putkijärjestelmien alue on kunnallisen juomaveden ja jätevesihuolto (viemäröinti). Täällä on tärkeää tarkastella erilaisia ​​olosuhteita, mukaan lukien hygieeniset näkökohdat, suunnittelun aikana.

Myös virtausnopeudet, virtausnopeudet ja koko järjestelmän suunnittelu on suunniteltava huolellisesti. Koko verkon tiiviys on aina annettava ja seurattava vastaavasti.

Juomavesihuolto on myös yksi vanhimmista alueista, joilla putkistoja käytettiin. Antiikista ja jo aikaisemmin oli tiedetty, että putkistojärjestelmät, jotka on valmistettu onteloista puunrunkoista, kuljettivat vettä jousesta ratkaisuun tai antiikkiliikkeeseen.

Käyttö teollisuudessa

Teollisuudessa putkistojärjestelmät ovat liikennejärjestelmä par excellence. Niissä kuljetetaan kaikenlaisia ​​materiaaleja valmistus- tai käsittelylaitoksiin. Syövyttävät nesteet, voiteluaineet, mutta myös höyry (esimerkiksi voimalaitoksissa) vaativat joskus erityisiä vaatimuksia putkilinjojen tiiviydestä ja kestävyydestä.

Monissa tapauksissa tarvitaan suuria paineita tai nopeita virtausnopeuksia, jotka vaativat myös putkistojärjestelmää.

Erityisolosuhteissa on myös öljy- tai maakaasun kuljetusputket hyvin pitkillä matkoilla. Tällaisia ​​viivoja on tarkkailtava ja suojattava korroosiolta, koska vuoto voi aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia.

Putkilinjat lämmitysjärjestelmän alueella

Olipa lattialämmitys, seinälämmitys tai lämpöpatterit: Jokaiselle vedenkestävälle keskuslämmitykselle tarvitaan myös tarkasti suunniteltu ja mitoitettu putkisto. Tässä on muita erityisvaatimuksia, kuten lämpöhäviön minimointi.


Video Board: